Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de huur van de limousine

 1. Na ontvangen van de huurovereenkomst is de auto voor huurder gereserveerd. Betaling van de factuur dient voor aanvang van de afgesproken huurperiode te zijn bijgeschreven op de rekening van Taxi Boezerooij of zoveel eerder of later als door partijen wordt overeengekomen.
 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij exclusief nadrukkelijk is weergegeven.
 1. Huurder betaalt rekeningen per factuur en extra kosten per factuur of contant/pin aan de chauffeur.
 1. Eventuele restantbedragen worden ofwel voor de opdrachtdatum per factuur betaalt ofwel direct contant/pin aan de chauffeur betaald.
 1. De genoemde prijzen en uren gelden van het overeengekomen beginadres tot het overeengekomen eindadres, tenzij anders is overeengekomen.
 1. De huurder is gerechtigd gereserveerde rit tot twee weken voor de reserveringsdatum te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving. Huurder betaalt hiervoor 25% van de afgesproken huurprijs aan annuleringskosten. Als de rit na deze periode wordt geannuleerd is de huurder het gehele bedrag verschuldigd. Uiteraard zal Taxi Boezerooij hierbij rekening houden met de reden waarom de gereserveerde rit wordt
 1. Indien annulering plaatsvindt tijdens de rit, is de huurder het volledige factuurbedrag verschuldigd. Ook hierbij zal Taxi Boezerooij rekening houden met de reden waarom de rit wordt geannuleerd.
 1. De huurder dient altijd rekening te houden met een eventuele meerprijs door extra uren en/of extra leveringen.
 1. Als door wat voor oorzaak dan ook, de huurder niet tevreden is van de door Taxi Boezerooij geleverde diensten, dient deze klacht binnen 24 uur volledig en duidelijk omschreven ingediend te zijn bij Taxi Boezerooij. Indien Taxi Boezerooij niet binnen de tijdslimiet een klacht ontvangt, verklaart huurder volledig tevreden te zijn over de geleverde diensten. Wanneer er een klacht is gedeponeerd, geeft dat de huurder geen recht om de betaling op te schorten of te herroepen.
 1. Wanneer de betaling van de door ons geleverde (extra)diensten na één herinnering en één aanmaning achterwege blijft zijn we genoodzaakt incassodiensten te gebruiken.
 1. Huurder en/of ondertekenaar van het contract is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.
 1. Taxi Boezerooij is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of gebreken van zijn onderaannemers.
 1. Het is niet toegestaan om zelf meegebrachte consumpties te nuttigen in de limousine.
 1. Het is niet toegestaan om in de limousines te roken.
 1. Wanneer door schuld van de huurder of zijn gezelschap de onderstaande zaken gebeuren, gaat de huurder akkoord dat deze tegen de volgende tarieven in rekening worden gebracht;

€ 5 Per gebroken glas

€ 30 Per beschadigde CD/DVD

€ 150 Reinigen en desinfecteren (bij vervuiling van het interieur door misselijkheid/roken)

€ 100 Reinigen en waxen (bij vervuilen van exterieur door misselijkheid)

€150 Minimaal bij ieder brandgat, scheuren of beschadigen van het interieur.

€150 Minimaal bij iedere vorm van vandalisme

Deze kosten zullen worden verdubbeld bij het verwijderen/ stelen van bovenstaande items uit de limousine, het moedwillig beschadigen daarvan en vandalisme.

 1. Taxi Boezerooij is niet verantwoordelijk voor achtergelaten items in de wagens.


 2. Taxi Boezerooij is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of zoekraken van de door huurder meegebrachte voorwerpen.


 3. Als door storingen en/of mankementen de limousine niet verder kan rijden, zal een door Taxi Boezerooij aangewezen wagen de rit verder afmaken of zal de huurder gecompenseerd worden voor het restant van de rit.


 4. Als door storingen en/of mankementen de gehuurde limousine niet inzetbaar is, zal door Taxi Boezerooij geprobeerd worden om een vergelijkbare limousine aan te bieden.


 5. Taxi Boezerooij is niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door onvoorziene verkeersproblemen, ongelukken of andere onvoorziene oorzaken.


 6. Taxi Boezerooij garandeert dat de limousine constant worden gecheckt om de hoogste standaards te waarborgen en daarmee zoveel mogelijk gebreken te voorkomen.


 7. Huurder accepteert al deze Algemene Voorwaarden